Khóa Made in Germany

 • KKT Series

  Mã hiệu: KKT

  Chất liệu: Hợp kim nhôm đặc biệt, có nhiều mã màu  

   

  • Mầu F1 trắng bạc
  • Mầu F2 vàng chanh nhạt
  • 1 tay tĩnh/ 1 tay động hoặc 2 tay động
 • KLS Series

  Mã hiệu: KKT

  Chất liệu: Hợp kim nhôm đặc biệt, có nhiều mã màu  

   

  • Hoàn thiện:
   • F1: Trắng bạc
   • F2: Vàng chanh nhạt
   • F3: Vàng sẫm
   • F4: Nâu sẫm
   • F31: Crom xước
  • 1 tay tĩnh/ 1 tay động hoặc 2 tay động.

   

  • Chứng nhận theo tiêu chuẩn DIN EN 1906 SK 1 và DIN 18 257 ES 0
  • Cấu trúc nhiều tầng lớp, phần ốp vững chắc
  • Khoảng cách từ tay khóa đến ổ khóa: 72 mm, con suốt vuông: 8 mm
 • KLT Series

  Mã hiệu: KKT

  Chất liệu: Hợp kim nhôm đặc biệt và nhiều chất liệu chuyên biệt khác, có nhiều mã màu  

   

  • Hoàn thiện:
   • F1: Trắng bạc
   • F2: Vàng chanh nhạt
   • F4: Nâu sẫm
   • ER: Vật liệu inox
  • 1 tay tĩnh/ 1 tay động hoặc 2 tay động.

   

  • Chứng nhận theo tiêu chuẩn DIN, TÜV, được phê duyệt bởi VdS, dưới sự giám sát của NRW MPA (viện thử nghiệm vật liệu Đức)
  • Mặt trong có lớp thép gia cường tạo độ vững chắc
  • Độ bền tối đa với cấu trúc nhiều tầng lớp:  nhiều tấm kim loại xếp tầng lên nhau với độ dày 13,5 mm giúp bảo vệ tối đa
  • Khoảng cách từ tay khóa đến ổ khóa: 72 mm, con suốt vuông: 9 mm
 • KLZS Series

  Mã hiệu: KKT

  Chất liệu: Hợp kim nhôm đặc biệt và nhiều chất liệu chuyên biệt khác, có nhiều mã màu  

  • Hoàn thiện:
   • F1: Trắng bạc
   • F2: Vàng chanh nhạt
   • F3: Vàng sẫm
   • F4: Nâu sẫm
   • ER:Vật liệu inox
  • MS:Vật liệu đồng mạ Titan PVD
  • 1 tay tĩnh/ 1 tay động hoặc 2 tay động.
  • Chứng nhận theo tiêu chuẩn DIN, TÜV, được phê duyệt bởi VdS, dưới sự giám sát của NRW MPA (viện thử nghiệm vật liệu Đức)
  • Mặt trong có lớp thép gia cường tạo độ vững chắc
  • Độ bền tối đa với cấu trúc nhiều tầng lớp:  nhiều tấm kim loại xếp tầng lên nhau với độ dày 13,5 mm giúp bảo vệ tối đa.
  • Tay khóa có ốp che bảo vệ ổ khóa
  • Khoảng cách từ tay khóa đến ổ khóa: 72 mm, con suốt vuông: 9 mm