MESTRE 3434 

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Mã hiệu: MESTRE 3434

Chất liệu: đồng thau

“Thường dùng cho cánh cửa đại loại vừa và nhỏ, hoặc cho cánh đơn to