MESTRE 2920

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Mã hiệu: MESTRE 2920

Chất liệu: đồng thau

“Thường dùng cho cánh cửa đại loại vừa và nhỏ, hoặc cho cánh đơn to”