DP2008

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Mã hiệu: DP2008

Chất liệu: INOX

” có các cỡ phù hợp cho cabin 600-900mm”