T3393

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Mã hiệu: T3393

Chất liệu: Zinc alloy

” có các cỡ tim 64-96-128mm”