T3370

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Mã hiệu: T3370

Chất liệu: Zinc alloy

” có các cỡ tim 64-96-128mm”