T3327

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Mã hiệu: T3327

Chất liệu: Zinc alloy

” có các cỡ tim 64-96-128mm”