T3314

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Mã hiệu: T3314

Chất liệu: Zinc alloy

” có các cỡ tim 96-128mm”